TECHNIKA


N�vod ve form�tu PDF ke sta�en� zde. (2,9 mb)

Zvuk ke sta�en� RX125.WAV zde. (350 kb)

 

Motor..................................... Jednov�lcov�, dvoutaktn�, vodou chlazen� - rotax 123

Obsah.................................... 124,82 ccm

V�kon.................................... v TP22kw/30k se sportovn� membr�nou 32k

Kompresn� pom�r................... 12,5 � 0,5 : 1

Start....................................... No�n�m spou�t��em

N�dr�..................................... 11l

N�dr�-rezerva........................ 4l

Olejov� n�dr�......................... 1,5l

Spot�eba................................v z�vislosti na prav� pa�i 3-6l

P�evodovka............................ Mechanick� s �esti stupni

Karbur�tor............................. Dell�orto PHBH 28

P�edn� tlumi�........................... hydraulick�, teleskopick�

Zadn� tlumi�............................ hydraulick�, kyvn�

P�edn� brzda........................... kotou�ov� Ø 250 mm

Zadn� brzda............................ kotou�ov� Ø 220 mm

P�edn� kolo............................. 21� x 1.60 DOT

Zadn� kolo.............................. 18� x 2,15 DOT

Baterie.................................... CDI, 12V

Gener�tor............................... 12V � 180W

Celkov� d�lka........................ 2295 mm

V�ha...................................... 129 kg